sk / en

We're nettle, and we speak your language

We help companies build their own conversational AI experiences.

Get in touch

Sme nettle, a pracujeme s jazykom

Pomáhame firmám so spracovaním prirodzeného jazyka v oblasti konverzačných rozhraní.

Chcem vedieť viac
Vyvíjame vlastné nástroje pre extrakciu štrukturovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka, s dôrazom na slovenčinu, jazyky stredoeurópskeho regiónu a angličtinu.
We build Artificial Intelligence driven conversational platforms that use Natural Language Processing and Machine Learning to analyze, understand and derive meaning from unstructured text.

S čím vám teda vieme pomôcť?

Venujeme sa predovšetkým návrhu zmysluplných konverzačných rozhraní - chatbotov a implementácii vlastných nástrojov, ktoré ich poháňajú. Súčasťou našej práce je analýza a spracovanie veľkého množstva neštruktúrovaného textu pomocou klasických metód počítačovej lingvistiky i aktuálnych technológií pre strojové učenie.

Naše nástroje

Predspracovanie textu

Vykonáva základné operácie nevyhnutné pre ďalšiu analýzu, predovšetkým tokenizáciu, lematizáciu a korekciu preklepov.

Extrakcia parametrov a pomenovaných entít

Vo voľnom texte identifikuje rôzne parametre - predovšetkým časové a fyzikálne - a tiež rôzne druhy vlastných mien (mená, priezviská, produkty, geografické entity a iné podľa potreby klienta.)

Klasifikácia textu

Modul pre klasifikáciu nám pomáha so zaraďovaním voľného textu do jednotlivých tématických množín.

Riadenie toku konverzácie

Používame konverzačný model založený na neurónových sieťach, ktorý nám umožňuje flexibilne a rýchlo reagovať na veľké množstvo variantov konverzácie.

Gramatická analýza

Analytický modul nám umožňuje identifikovať slovné druhy a iné tvaroslovné kategórie v spracovávanom texte.

Vyťažovanie dokladov

Pracujeme s jedným z najkvalitnejších dostupných modelov pre vyťažovanie textu z dokladov, vrátane podpory slovenských OP.

What do we do exactly?

As a team of seasoned coders, data scientists and business specialists, we are passionate about building conversational style user solutions to help automate and streamline customer care, augment sales and marketing and enrich communications across the entire e-commerce spectrum.

Our approach

Text preprocessing and analysis

Nettle’s data driven approach to managing large volumes of content employs statistical language models coupled with linguistic analysis toolsets such as part of speech, dependency parsing, diacritical/spelling correction techniques dramatically improving accuracy of intended outcomes.

Natural language understanding

Nettle’s intelligently designed NLU framework is composed of entity extraction, intent recognition, statistical language model, and dialogue engine modules. The modular approach enhances use case flexibility and success across deployment scenarios.

Conversational agents with enhancements

Nettle’s conversational platforms can take the form of conversational agents (voice, text or hybrid built solutions fully automated or human-bot hybrid) or conversational enhancements such as text mining or intent classification and entity recognition engines that augment back end IT systems such as, content management or ERP/CRM solutions.

Onboarding and integration

Nettle’s On demand, multi-channel deployment options (messenger, web, chat, SMS or email) are combined with a roadmap of value added enhancements such as OCR image recognition for onboarding, voice to text, or payment processing technologies for online transactions to round out the core platform.